OVH 2000
06
OKT
2013

Bedrag beschikbaar voor stimulering activiteiten toeristische ondernemeningen

Posted By :
Comments : Off

Provinciale Staten heeft uit het NUON-vermogen een bedrag beschikbaar gesteld voor een vervolg op de succesvolle Stinaf-regeling. De Stinaf-regeling had als doel om activiteiten van toeristische ondernemingen in de provincie Fryslân te stimuleren op het gebied van (economische) kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en/of toegankelijkheid. De sector heeft gretig van deze regeling gebruik gemaakt en het beschikbare bedrag was daarom snel vergeven. Op dit moment wordt gewerkt aan de regeling Stinaf II. Naar verwachting zal de regeling in de loop van oktober worden opengesteld.  De spelregels liggen nog niet vast, maar de contouren van de nieuwe regeling wel zodat u zich kunt voorbereiden op deze nieuwe subsidiemogelijkheid. Want ook nu wordt er verwacht dat deze subsidieregeling snel overschreven zal zijn.

Zodra meer bekend is over de besluitvorming/openstelling van de regeling wordt deze op het ondernemersdeel van de site www.gemeentesudwestfryslan.nl gezet.

 

Over de schrijver