OVH 2000
01
SEP
2014

dream it.. do it… ZUIDWEST FRIESLAND On Stage

Posted By :
Comments : Off

Beroepenfeest On Stage 7 oktober 2014 en Doe Dag 23 oktober 2014

Misschien weet u het nog van uzelf: hoe moeilijk het kan zijn om een beroepskeuze te maken. Beroepsoriëntatie is een proces van snuffelen, denken, twijfelen, praten en dromen. Ontdekken waar je warm voor loopt, waar je blij van wordt en wat bij je past.

Na de middelbare school vallen teveel jongeren uit op de vervolgopleidingen. Vaak om reden van een verkeerde beeldvorming van het beroep. Hierdoor stromen jongeren later in op de arbeidsmarkt. Dit veroorzaakt, ondanks recessies, in diverse branches een tekort aan medewerkers. Als de zoektocht naar het juiste vak keer op keer mislukt, leidt dit tot jongeren zonder diploma en zonder werk. Deze teleurstellingen dragen niet bij aan het vinden van een zinvolle plek in de (werkende) maatschappij. Reden genoeg dus om samen te investeren in dit keuzeproces.

“ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?” is het motto waaronder On Stage® het keuzeproces van jongeren faciliteert door middel van direct contact met beroepsbeoefenaren. Want alleen zij kunnen jongeren echt vertellen over hun vak en werkdag. Hiermee kan voortijdige (school)uitval als gevolg van een verkeerd beroepsbeeld voorkomen worden. Voortijdige uitval zorgt voor vertraging van instroom op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn deze teleurgestelde jongeren na een verkeerde beroepskeuze steeds moeilijker te enthousiasmeren/motiveren voor de vele mooie banen die wij ondernemers ze kunnen bieden. Het bedrijfsleven is daarom bij On Stage® onmisbaar als ambassadeur, als netwerker, als facilitator en als co-financier.

Voor ondernemingen kan On Stage® een concrete invulling zijn van MVO (maar vooral Betrokken Ondernemen). On Stage® biedt ondernemingen de gelegenheid zich met een maatschappelijk gezicht te profileren aan een breed publiek van jongeren en grote mensen (zie bijgaande flyer). Last but not least is er het grote economische belang voor het bedrijfsleven om bij te dragen aan tijdig en voldoende instroom van goed opgeleide, maar ook gemotiveerde jonge medewerkers.

On Stage® streeft naar verbreding van de contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven want het is een gezamenlijk belang (en verantwoordelijkheid) om jongeren te begeleiden naar een zinvolle plaats in de (werkende) maatschappij waarbij hun talent en passie wordt herkend en omarmd. Bij On Stage® komt de automonteur tot en met de advocaat, want DROMEN MAG bij On Stage. Realiteitszin: ok, ontmoedigingsbeleid: nee. Zo doen we dat bij On Stage®: Dream it. Do it!

Ondanks economische recessies zijn gemotiveerde professionals en vakmensen altijd nodig. De jongeren van nu zijn over enkele jaren uw medewerkers of collega’s. Het is belangrijk dat zij goed gemotiveerde beroepskeuzes maken en daar kunt u ze bij helpen door zelf te komen vertellen over uw beroep en werkdag.  Op 7 oktober 2014 vertelt u, samen met ca 200 andere beroepsbeoefenaren, op de Beursvloer van Zuidwest Friesland On Stage aan leerlingen van de zeven VMBO scholen over uw werk. Op de Doe Dag van 23 oktober 2014 ontvangt u één of meer jongeren 1-malig voor een tegenbezoek.

Voelt u zich aangesproken door ‘Alles mag je worden… Behalve ongelukkig.’, vraag dan ook uw familie, buren, vrienden, collega’s en zakenrelaties in de regio ook mee te doen aan Zuidwest Friesland On Stage! Ook met vermelding in uw nieuwsbrief, personeelsblad, bedrijfsmagazine, krant en vak en-branchebladen kunnen we de support voor de Dromen van VMBO leerlingen vergroten. Wij verwelkomen de automonteur tot en met de notaris en al die andere mooie beroepen.

MEER WETEN?

www.zuidwestfrieslandonstage.nl voor aanmelden, de On Stage krant, informatie, nieuws en Vrienden

www.onderwijsonstage.nl voor achtergronden, Twitter & LinkedIn, Positieve Pers en Quotes van leerlingen en grote mensen.

Bel met de projectleiders Miranda Drent of Christien Jasper op 06-12743091 of mail ze op mail@zuidwestfrieslandonstage.nl voor meer informatie.

Over de schrijver