OVH 2000
06
OKT
2013

Bedrag beschikbaar voor stimulering activiteiten toeristische ondernemeningen

Provinciale Staten heeft uit het NUON-vermogen een bedrag beschikbaar gesteld voor een vervolg op de succesvolle Stinaf-regeling. De Stinaf-regeling had als doel om activiteiten van toeristische ondernemingen in de provincie Fryslân te stimuleren op het gebied van (economische)...
10
JUL
2013

Timmerdorp en zomerprogramma Heeg

Deze zomer zijn er diverse activiteiten in Heeg. In de eerste vakantieweek van 8 t/m12 juli is een heus Timmerdorp gebouwd op het haventerrein Foekema. Kinderen konden hier gedurende een week zelf hutten bouwen, een vlot maken en deze testen. Verder zal een recreatieteam de...
14
JUN
2013

Zaterdag 13 juli 2013 Heechsimmer Festival

Heechsimmerfestival is hét strandfestival van Friesland aan het Heegermeer. Er komen artiesten zoals; De zingende fresia’s, Bazzookas, Sipke de Boer & Band, Boyes named Sue en Rint je kas. Aanvang: 19.30 uur Entree: € 15,- Kaarten voorverkoop: € 13,50 Verkrijgbaar bij:...
28
MEI
2013

Infoavond isoleren, maatwerkadvies en besparen Duurzaam Heeg

De Energie Werkgroep van Duurzaam Heeg organiseert op woensdagavond 5 juni een informatie-avond over isoleren, besparen en maatwerkadvies in het It Heechhûs. De maatregelen, kosten en opbrengsten worden die avond toegelicht. Concrete voorbeelden, waarmee wij Hegemers concreet aan...
22
MEI
2013

Havodag 4 juni a.s.

Aanstaande dinsdag is het de eerste keer dat bedrijven uit Heeg deelnemen aan de Havo-dag. De Havo-dag is oorspronkelijk een initiatief van de HIS in samenwerking met het RSG en Bogerman in Sneek. Dit jaar kunnen voor het eerst Havo scholieren uit de vierde klas kennis maken met...
26
FEB
2013

Voorjaarsvergadering 14 maart

Op donderdag 14 maart a.s. is de voorjaarsvergadering van de OVH2000, heeft u nog punten die u wilt inbrengen dan kunt u die mailen naar het secretariaat op onderstaand email adres. De vergadering vindt plaats in MFC It Heechhûs en begint om 20.00 uur. Op de agenda staat een...
21
FEB
2013

Kenniskringen

Beste ondernemer van de OVH-2000, De Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân biedt u in samenspraak met de Kamer van Koophandel de mogelijkheid van Kenniskringen aan. De OVH-2000 ondersteunt dit welkome initiatief van harte. Ondernemers die kennis willen vergaren, creatief willen...
15
FEB
2013

It Skûtsje fan Heech

Hierbij willen wij ons graag even voorstellen. Wie we zijn: Wij zijn schipper en bemanning van het wedstrijdskûtsje Avontuur. Ons plan: een wedstrijdskûtsje voor Heeg te realiseren en daarmee uit te komen in diverse skûtsjesilwedstrijden. Het doel is om mee te (blijven)draaien in...
11
FEB
2013

Opening Watersportseizoen 2013

Op 27 april a.s. vindt de Opening Watersportseizoen plaats in Heeg. Een groots evenement met Dekdweil Festival en Braderie.