OVH 2000
19
NOV
2013

Bedrijvenbezoek bij Hoora

Op donderdag 28 november a.s. om 20.00 uur is een bedrijvenbezoek  bij  Hoora op De Draei 18a gepland. Leden van OVH2000 zullen deze avond verwelkomd worden om gastvrouw Eva Meijer. Tijdens dit bedrijvenbezoek kunnen leden een rondleiding en uitleg krijgen over het bedrijf. Lijkt...
15
OKT
2013

Najaarsvergadering OVH2000 9 november 2013

Op zaterdag 9 november a.s. is de najaarsvergadering van OVH2000. Deze avond is voor leden van OVH2000. Indien u nog punten wilt inbrengen, dan kunt u die mailen naar het secretariaat. De vergadering vindt plaats in De Boeier en begint om 20.00 uur.
06
OKT
2013

Bedrag beschikbaar voor stimulering activiteiten toeristische ondernemeningen

Provinciale Staten heeft uit het NUON-vermogen een bedrag beschikbaar gesteld voor een vervolg op de succesvolle Stinaf-regeling. De Stinaf-regeling had als doel om activiteiten van toeristische ondernemingen in de provincie Fryslân te stimuleren op het gebied van (economische)...
10
JUL
2013

Timmerdorp en zomerprogramma Heeg

Deze zomer zijn er diverse activiteiten in Heeg. In de eerste vakantieweek van 8 t/m12 juli is een heus Timmerdorp gebouwd op het haventerrein Foekema. Kinderen konden hier gedurende een week zelf hutten bouwen, een vlot maken en deze testen. Verder zal een recreatieteam de...
14
JUN
2013

Zaterdag 13 juli 2013 Heechsimmer Festival

Heechsimmerfestival is hét strandfestival van Friesland aan het Heegermeer. Er komen artiesten zoals; De zingende fresia’s, Bazzookas, Sipke de Boer & Band, Boyes named Sue en Rint je kas. Aanvang: 19.30 uur Entree: € 15,- Kaarten voorverkoop: € 13,50 Verkrijgbaar bij:...
28
MEI
2013

Infoavond isoleren, maatwerkadvies en besparen Duurzaam Heeg

De Energie Werkgroep van Duurzaam Heeg organiseert op woensdagavond 5 juni een informatie-avond over isoleren, besparen en maatwerkadvies in het It Heechhûs. De maatregelen, kosten en opbrengsten worden die avond toegelicht. Concrete voorbeelden, waarmee wij Hegemers concreet aan...
22
MEI
2013

Havodag 4 juni a.s.

Aanstaande dinsdag is het de eerste keer dat bedrijven uit Heeg deelnemen aan de Havo-dag. De Havo-dag is oorspronkelijk een initiatief van de HIS in samenwerking met het RSG en Bogerman in Sneek. Dit jaar kunnen voor het eerst Havo scholieren uit de vierde klas kennis maken met...
26
FEB
2013

Voorjaarsvergadering 14 maart

Op donderdag 14 maart a.s. is de voorjaarsvergadering van de OVH2000, heeft u nog punten die u wilt inbrengen dan kunt u die mailen naar het secretariaat op onderstaand email adres. De vergadering vindt plaats in MFC It Heechhûs en begint om 20.00 uur. Op de agenda staat een...
21
FEB
2013

Kenniskringen

Beste ondernemer van de OVH-2000, De Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân biedt u in samenspraak met de Kamer van Koophandel de mogelijkheid van Kenniskringen aan. De OVH-2000 ondersteunt dit welkome initiatief van harte. Ondernemers die kennis willen vergaren, creatief willen...