OVH 2000

Bij deze heten wij U hartelijk welkom op de website van ondernemersvereniging Heeg.

In april 2000 is de ondernemersvereniging OVH2000 opgericht en heeft als doelstelling het behartigen van de collectieve belangen van de ondernemers en ondernemingen in Heeg.

Doelstelling

 • De vereniging is een mogelijkheid voor ondernemers om met collega ondernemers  samen te werken.
  In de vereniging kan je naar voren brengen wat leeft bij jou als ondernemer. Wellicht hebben collega’s van jou dezelfde problemen en lopen ze tegen dezelfde dingen aan.
 • De vereniging is een spreekbuis voor alle leden richting bijvoorbeeld de gemeente.
  Hierdoor kunnen de ondernemers als één blok achter een zaak staan en dat verschaft een hoop duidelijkheid. Zo ontwikkel je automatisch een betere uitgangspositie in overleg met gemeente en andere(overheid)instanties.
 • De vereniging organiseert promotieactiviteiten,evenementen, beurzen en daaraan verwante bijeenkomsten en activiteiten.
 • Via onze nieuwsbrief voorzien we de leden van plaatselijk nieuws.
 • De vereniging verzorgd de uitgave van de dorpsplattegrond, met gratis regelvermelding OVH leden. Deze plattegrond wordt huis aan huis verspreid via diverse bedrijven en op beurzen.
 • I.s.m. VVV en Dorpsbelang Heeg voorbereiding plattegronden, welke staan geplaatst bij de invalswegen van Heeg.
 • De website www.heeg.info met verwijzingen naar alle OVH leden is in 2006 door de vereniging gerealiseerd.


Lidmaatschap

OVH2000 richt zich op bedrijven welke zijn gevestigd in Heeg en staan ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Contributie
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuursleden
Voorzitter: Jan IJben
Penningmeester: Jantien Roskam
Secretariaat: Marcel Langeland
Algemeen bestuurslid: Linda Nagelhout
Algemeen bestuurslid: Cor de Hoop
Algemeen bestuurslid: Mark Visser
Algemeen bestuurslid: Erik van Veen

Overige
Voor meer informatie over de  kunt u terecht bij de secretaris van de ondernemersvereniging.

Adres secretariaat:
Secretariaat OVH2000
Molefinne 44
8621 DB  Heeg
Email: secretariaat@ovh2000.nl

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert doorgaans elke 2e woensdag van de maand. Mocht u bespreekpunten willen aandragen, stuur deze dan per mail naar het secretariaat.